Ovaj e-tečaj namijenjen je:

kardiolozimaProcijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje video sadržaja koje smo pripremili za Vas:

30 minZbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)


Autori tečaja:

Daniel Lovrić, dr. med.

Dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.

Hrvoje Jurin, dr. med.


 Ovaj e-tečaj je izrađen uz potporu tvrtke:

Sanofi
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE.