Akutna respiratorna insuficijencija problem je s kojim se suočavamo svakodnevno, kao dio tima hitne medicinske pomoći, u hitnim prijemima bolnica, po bolničkim odjelima, intenzivnim jedinicama, a u ovo doba COVID pandemije i specifičnim COVID odjelima. Kroz multidisciplinarnu diskusiju dotaknuti ćemo se kompletnog raspona zbrinjavanja takvog bolesnika, od prvog kontakta do mehaničke ventilacije, a sve kroz prizmu dosadašnjih iskustava u kliničkoj praksi. Terapija kisikom visokog protoka, NIV, zamke mehaničke ventilacije, kako ispravno intubirati i ventilirati bolesnika, ali i kakav utjecaj sve navedeno ima na srce i hemodinamiku cirkulacije dio su tema kojih ćemo se dotaknuti.Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje video sadržaja koje smo pripremili za Vas:

90 min E-tečaj će biti bodovan sukladno odluci HLK-a.Autori tečaja:

prim. Daniel Lovrić, dr. med.

dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.

prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med.

Nikolina Marić, dr. med.