Autori modula:  • akademik Željko Reiner
  • doc. dr. sc. Eduard Margetić
  • prof. dr. sc. Matias Trbušić
  • akademik Davor MiličićTečaj nije bodovan od strane HLK-a
Trajanje pripremljenog video materijala: 120 minuta