Nastavljamo s diskusijom o akutnoj respiratornoj insuficijenciji. U prvom modulu pričali smo o osnovnim terapijskim opcijama u liječenju hipoksemije, dotakli se dišne potpore visokim protokom kisika i neinvazivnom mehaničkom ventilacijom te u konačnici naveli neke od zamki i trikova koje možete susresti tijekom intubacije.

U drugom modulu fokus prebacujemo na teoretsku podlogu osnovnih koncepata invazivne mehaničke ventilacije, kao što su barotrauma, volutrauma, opasnosti niskog i visokog PEEP-a, intrinzični PEEP, koristi ventilacije na trbuhu, te razlike između volumenom i tlakom kontrolirane ventilacije. Raspravljamo i o praktičnim preporukama kao što su postavljanje optimalnog FiO2 i PEEP-a, evakuaciji sekreta, odabiru modaliteta ventilacije te problemima koje možemo susresti u određenim modalitetima ventilacije.Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje video sadržaja koje smo pripremili za Vas:

80 min 
Autori tečaja:

prim. Daniel Lovrić, dr. med.

dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.

prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med.

Nikolina Marić, dr. med.