Omjer koristi i rizika ovisi o mnogim čimbenicima. Međutim, za neke lijekove, primjena nosi i specifične rizike, a taj omjer je pozitivan jedino uz primjenu određenih dodatnih mjera, koje se nazivaju mjere minimizacije rizika (MMR).


Cilj ovog tečaja je ukazati ljekarnicima na važnost primjene mjera minimizacije rizika za lijek Na - valproat za kojeg je nositelj odobrenja objavio nove važne kontraindikacije, pojačana upozorenja i mjere za izloženost valproatu tijekom trudnoće.

Ovaj e-tečaj namijenjen je ljekarnicima.


Vrijeme potrebno za pregledavanje e-tečaja: 30 minuta.


Zbog isteka trajanja, e-tečaj više ne donosi bodove HLJK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)
Ovaj e-tečaj je izrađen uz potporu:


Hrvatska ljekarnička komora Sanofi